Chcesz wiedzieć więcej o ZSK/ZRK?

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą materiałów dotyczących ZSK i ZRK

Dowiedz się więcej na temat ZSK i ZRK na portalu

ZRK jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowy

Publikacja prezentuje obecne i przyszłe funkcje Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Jej głównym celem jest wparcie użytkowników rejestru w określeniu i wyborze ścieżki kariery. W praktyczny sposób pokazuje, jak można wykorzystać zasoby ZRK w planowaniu rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych uczeniem się przez całe życie i efektywnym funkcjonowaniem na rynku pracy dzięki możliwości zdobywania nowych kwalifikacji. Z publikacji mogą korzystać zarówno osoby zainteresowane własnym rozwojem, doradcy zawodowi, usługodawcy wspierający innych w potwierdzaniu uzyskania efektów uczenia się i zdobywaniu konkretnych kwalifikacji, jak i pracodawcy podczas rekrutacji oraz w planowaniu rozwoju kompetencji pracowników.

Innowacyjne doradztwo zawodowe

Jak pomóc osobom wykluczonym z rynku pracy, rozpoczynającym karierę zawodową albo szukającym nowych możliwości zatrudnienia? Jak zmotywować bezrobotnych? Co podpowiedzieć klientom, którzy mają doświadczenie, ale nie potrafią udowodnić swoich umiejętności? Jak zamienić pasje i zainteresowania w kompetencje zawodowe? To wyzwania, przed którymi doradcy zawodowi stają coraz częściej. Odpowiedzią na te wyzwania jest system, który nie tylko pomaga uporządkować kwalifikacje i umiejętności, ale także szybko reaguje na zachodzące zmiany. Broszurę kierujemy do doradców zawodowych pracujących w urzędach pracy, szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w praktyce

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
w praktyce

W tej publikacji znajdują się wskazówki przydatne osobom poszukującym wiarygodnych informacji o kwalifikacjach możliwych do zdobycia w Polsce, w tym o wymaganiach, które trzeba spełnić, żeby je uzyskać oraz o instytucjach powiązanych z kwalifikacjami.

Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika

Publikacja w pierwszej części przedstawia podstawowe informacje na temat PRK, jej strukturę oraz charakterystyki poziomów. Ponadto wyjaśnia rolę charakterystyk w procesie określania poziomu kwalifikacji oraz przedstawia wskazówki pomocne w czytaniu i interpretacji poszczególnych zapisów.

Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Niezbędna pomoc dla tych, którzy opisują kwalifikacje, starają się o włączenie ich do systemu lub planują swój udział w ZSK w roli instytucji certyfikującej czy podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości. Słownik zawiera terminy, które – w toku prac nad ramami kwalifikacji w Polsce – wypracowano wspólnie z partnerami społecznymi. To wspólne, jednolite słownictwo umożliwia porozumiewanie się przedstawicieli różnych środowisk w sprawach dotyczących systemu kwalifikacji.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
w zarysie

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zarysie

Publikacja ta tłumaczy, czym jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i co się w nim znajduje. Przeznaczona jest dla: uczniów i ich rodziców, nauczycieli, zainteresowanych rozwojem zawodowym, doradców zawodowych, pracodawców, firm szkoleniowych, pracowników ministerstw.