Kwalifikacje jutra

Praktyczny przewodnik
po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK)

Przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) jest praktycznym narzędziem, które wspiera świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, łączącej kompetencje, talenty i pasje z oczekiwaniami rynku pracy.

TEN PRZEWODNIK JEST DLA CIEBIE JEŚLI:

Prowadzisz zajęcia
z doradztwa edukacyjno-zawodowego
w szkole

Znajdziesz tu przydatne informacje w realizacji 10 ustawowych godzin lekcyjnych z doradztwa zawodowego (tzw. „10”).

ZOBACZ WIĘCEJ

Prowadzisz indywidualne doradztwo zawodowe dla dorosłych lub młodzieży

Znajdziesz tu wskazówki, jak w praktyce korzystać z Rejestru i do czego może Ci się przydać w pracy z klientem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pracujesz
w Akademickim
Biurze Karier

Tu dowiesz się jak pomóc studentom dzięki kwalifikacjom w Rejestrze

ZOBACZ WIĘCEJ

Szukasz
informacji
o kwalifikacjach

Chcesz się dowiedzieć, jakie rodzaje kwalifikacji funkcjonują w Polsce i jak oraz gdzie je uzyskać?

ZOBACZ WIĘCEJ
Przewodnik wesprze Cię:
 • w realizacji celów szczegółowych dotyczących treści programowych z zakresu doradztwa, czyli planowaniu przez uczniów ścieżki własnego rozwoju, edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego, w podejmowaniu bądź zmianie decyzji edukacyjno-zawodowych;
 • w przekazywaniu kluczowych treści językiem korzyści;
 • w pokazaniu uczniom sposobu wyszukiwania i analizy informacji na temat zawodów i charakteryzowania wybranych profesji z uwzględnieniem ich opisów, w tym dróg ich zdobywania.
Przewodnik pozwoli Ci:
 • usprawnić proces doradczy, tj. zwiększyć efektywność w zakresie przygotowania, prowadzenia i podsumowania konsultacji;
 • zrozumieć, jak ZRK może pomóc Twojemu klientowi w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących zdobywania kwalifikacji;
 • w przystępny sposób pokazać odbiorcom, jak realizować ideę uczenia się przez całe życie w praktyce.
Przewodnik wesprze Cię:
 • w pracy ze studentami, którzy planują swój rozwój zawodowy i chcą zdobywać nowe kwalifikacje oczekiwane na rynku pracy;
 • w prezentacji studentom możliwych ścieżek kształcenia.
Przewodnik pomoże Ci:
 • w znalezieniu interesujących kwalifikacji w Rejestrze;
 • w odnalezieniu instytucji, które nadają kwalifikacje;
 • zwrócić uwagę na to co jest ważne w opisie w kwalifikacji wpisanych do Rejestru.