Jak szukać kwalifikacji w ZRK?

Rejestr umożliwia wyszukanie kwalifikacji za pomocą słowa klucza. W zakładce Filtry należy kliknąć pole Fragment tekstu/nazwy,
a następnie wpisać słowo klucz, np. robotyk.
W polu Kategoria kwalifikacji należy kliknąć „v”, a następnie zaznaczyć „ze szkolnictwa branżowego”.

W polu Status kwalifikacji należy kliknąć „v”, a następnie wybrać: „włączona funkcjonująca”. Wówczas otrzymamy spis kwalifikacji, które można uzyskać.
Po kliknięciu pola Szukaj na ekranie zobaczymy wszystkie kwalifikacje zawierające w nazwie słowo „robotyk”.
Previous slide
Next slide