Jak wykorzystać ZRK w praktyce?

Dzięki poniższym przykładom dowiesz się jak w praktyce wykorzystać Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

Realizacja
podstawy programowej

Planowanie
ścieżek rozwoju

Porównanie
różnych kwalifikacji

Wybierz narzędzia odpowiednie do Twoich potrzeb

Poniżej znajdziesz narzędzia i aplikacje Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
które mogą pomóc Ci w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji posiada funkcjonalność pozwalającą porównać dwie kwalifikacje. Można porównać zarówno kwalifikacje z tej samej kategorii np. kwalifikacje wolnorynkowe/sektorowe, lub też z różnych kategorii kwalifikacji, np. kwalifikację wolnorynkową z kwalifikacją ze szkolnictwa branżowego. Porównując zbliżone kwalifikacje ze sobą możemy zobaczyć jakie efekty uczenia się będą weryfikowane przy walidacji tych dwóch kwalifikacji- czyli czy posiadamy wystarczająca wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne do jej zdobycia.

Moje Portfolio

Moje Portfolio to proste narzędzie online do gromadzenia dowodów na posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Każdy może wgrać tu swoje świadectwa, certyfikaty, zdjęcia, dzieła i tym podobne – jednym słowem wszystkie dowody na posiadane efekty uczenia się.

Metoda Bilansu Kompetencji (MBK)

Metoda Bilansu Kompetencji (MBK) umożliwia rozpoznanie i uporządkowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobytych w różnym czasie i miejscu (np. w pracy, na kursach, w szkole). Za pomocą MBK można także określić predyspozycje i zainteresowania danej osoby pod kątem założonego celu. Daje to pełny obraz jej potencjału opartego na doświadczeniu oraz możliwych kierunków dalszego uczenia się.

Kompas branżowy

Aplikacja przedstawia ponad 200 zawodów i kwalifikacji zawodowych ze szkolnictwa branżowego określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach z roku 2019. Zawody zostały pogrupowane wg obszarów kształcenia i branż

Kompas

Aplikacja kompas jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: do osób poszukujących pracy, doradców zawodowych, osób dorosłych chcących się przekwalifikować lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Aplikacja umożliwia wybranie kwalifikacji zgodnie z zainteresowaniami na podstawie sformułowanego zapytania w wyszukiwarce lub wybranych kryteriów. Pozwoli Ci także przeglądać kwalifikacje ZSK zgrupowane według branż.

Odznaka+

System Odznaka+ to aplikacja umożliwiająca wydawanie, etapowe gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych odznak w standardzie Open Badges oraz cyfrowo zabezpieczonych certyfikatów pdf. Za pomocą aplikacji użytkownik ma możliwość cyfrowego poświadczania kwalifikacji, pojedynczych efektów uczenia się i ich zestawów, uczestnictwa w jakimś wydarzeniu oraz innych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania.

Wiem, co umiem

„Wiem, co umiem” wychodzi naprzeciw potrzebom młodych osób. Pomaga zrozumieć, że codziennie zdobywamy doświadczenie, które może być przydatne na dalszych etapach życia. Swoje umiejętności rozwijamy nie tylko w szkolnej ławce. Uczymy się także wtedy, gdy realizujemy swoje hobby, gdy angażujemy się w działania na rzecz innych.
W „Wiem, co umiem” można znaleźć odznaki powiązane z różnymi dziedzinami, np. wolontariatem, gastronomią i hotelarstwem, ekologią, IT i technologiami cyfrowymi. Wśród nich są np.: „Kreator social media”, „Tutor autystów”, „Przyjaciel Bałtyku”, „Działacz społeczny”, „Młody dyplomata”.

Małe ZRK

Małe ZRK powstało z myślą o uczniach i nauczycielach. Uczniowie znajdą tu propozycje kwalifikacji i odznak, którymi mogą wzbogacić swoje portfolio. Nauczycieli zapraszamy do korzystania ze scenariuszy lekcji dotyczących uczenia się przez całe życie. Zostały one opracowane przez ekspertki Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.