Realizacja podstawy programowej

W poszukiwaniu zawodu przyszłości z wykorzystaniem ZRK

Historia Tomka

Tomek jest nauczycielem w liceum. Pomaga uczniom na zajęciach z doradztwa zawodowego w łączeniu ich zainteresowań, pasji i talentów z tym, czym mogliby zajmować się zawodowo w przyszłości.

Na jednej z lekcji uczniowie zadali Tomkowi pytanie: „Co trzeba robić, żeby zajmować się drukiem 3D?”.

Tomek opowiedział uczniom, czym zajmuje się osoba, która zdobyła kwalifikację wolnorynkową „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.

Osoba posiadająca kwalifikację „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” jest gotowa do samodzielnego działania w zakresie realizacji procesu druku przestrzennego na podstawie dokumentacji CAD 3D. Przygotowuje oraz prowadzi proces druku 3D zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitoruje przebieg procesu oraz stwierdza zgodność wytworzonego obiektu 3D z dokumentacją. Uzyskaniem kwalifikacji mogą być w szczególności zainteresowane osoby, które chciałyby pracować w przedsiębiorstwach wytwarzających obiekty fizyczne (prototypy, produkty) w technologii addytywnej na podstawie komputerowej dokumentacji CAD 3D.

Następnie Tomek uzupełnił wypowiedź o to, gdzie może pracować osoba, która uzyskała tę kwalifikację.

Osoba posiadająca kwalifikację „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem obiektów fizycznych w technologiach druku 3D. Jest przygotowana do pracy na stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn do druku 3D, przede wszystkim w działach produkcji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w takich gałęziach przemysłu jak m.in.: lotnictwo, kolej, motoryzacja, medycyna, przemysł jachtowy, produkcja opakowań produkcyjnych. Może również pracować na rzecz produkcji małoseryjnej i zindywidualizowanej, np. w nowoczesnych pracowniach protetycznych czy w prototypowaniu.

Tomek wyjaśnił uczniom, co muszą wiedzieć i potrafić, żeby w przyszłości zdobyć tę kwalifikację.

Osoba posiadająca kwalifikację „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” jest gotowa do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych. Charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D. Na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D przygotowuje proces wydruku obiektu. Korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu. Dobiera parametry procesu druku 3D. Przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią. Określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki 3D na przebieg druku 3D. Wskazuje czynniki, które mogły wpłynąć na potencjalną wadliwość wyprodukowanego obiektu. Uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu. Wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba posiadająca kwalifikację kontroluje przebieg wykonywanych zadań, reagując na zdarzenia zakłócające prawidłowy przebieg procesu wytwarzania obiektu. Analizuje efekt druku 3D pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną oraz efektem oczekiwanym w ramach wybranej technologii.
Kryteria weryfikacji dookreślają poszczególne efekty uczenia się. Dzięki nim można lepiej zrozumieć zakres i złożoność wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych stojących za daną kwalifikacją. Są one pomocne zarówno dla osób, które przygotowują się do uzyskania danej kwalifikacji, jak i dla nauczycieli czy egzaminatorów.

Nauczyciel przedstawił również uczniom warunki, jakie musi spełniać osoba, która chciałaby sprawdzić swoje umiejętności.

Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W jaki sposób Tomek odszukał tę kwalifikację w ZRK? A czy Ty potrafisz znaleźć interesującą Cię kwalifikację w Rejestrze?

ZNAJDŹ KWALIFIKACJĘ DLA SIEBIE !