Planowanie ścieżek rozwoju

Poradnik w przystępny sposób pokazuje, na czym w praktyce polega rozwój i zdobywanie umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. 

Opowiedziane trzy historie odnoszą się do idei lifelong learning (uczenia się przez całe życie), a poprzez ich obrazowe przedstawienie pozwalają zrozumieć, czym jest edukacja formalna, co kryje się za edukacją pozaformalną i czym de facto jest uczenie się nieformalne.

Jak podążając różnymi ścieżkami edukacyjnymi, możemy dotrzeć do tego samego miejsca w życiu zawodowym? 

Poznaj trzy koleżanki pracujące w biurze rachunkowym w Łowiczu. Zarówno Ala, Kasia, jak i Marta mają podobny zakres obowiązków, czyli m.in. księgują faktury i przygotowują miesięczne zestawienie przychodów i rozchodów dla wielu klientów firmy.

Choć Ala, Kasia i Marta wykonują podobną pracę, to każda z nich w inny sposób zdobyła niezbędne kwalifikacje, by zajmować się samodzielnie m.in. dokumentowaniem i ewidencjonowaniem operacji rachunkowych.

Poznaj historię Ali, Kasi i Marty

Ścieżka
edukacyjno-zawodowa Ali

Ścieżka
edukacyjno-zawodowa Kasi

Ścieżka
edukacyjno-zawodowa Marty