Ścieżka edukacyjno-zawodowa Ali

Ala tuż po ukończeniu szkoły podstawowej nie miała jeszcze konkretnych zainteresowań i nie wiedziała, co chce robić dalej. Dlatego zdecydowała się na czteroletnie liceum ogólnokształcące, założywszy, że w czasie nauki w szkole średniej podejmie dojrzałą decyzję dotyczącą swojej przyszłości. W trzeciej klasie zdecydowała, że przeprowadzi się do Wrocławia, gdzie podejmie licencjackie studia stacjonarne. Tuż po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wybrała kierunek finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu licencjata zdecydowała się pozostać na uczelni i kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich na tym samym kierunku. Po obronie pracy magisterskiej podjęła pracę w obecnym biurze rachunkowym na stanowisku księgowej.

KWALIFIKACJA

Świadectwo ukończenia
ośmioletniej szkoły podstawowej

KWALFIKACJA

Świadectwo dojrzałości

KWALIFIKACJE

Finanse i rachunkowość,
studia I stopnia, stacjonarne

Finanse i rachunkowość,
studia II stopnia, stacjonarne