Ścieżka edukacyjno-zawodowa Kasi

Kasia w szkole podstawowej najlepsze oceny otrzymywała z matematyki. Lubiła liczyć, rozwiązywać zadania i już w siódmej klasie postanowiła, że po ukończeniu szkoły wybierze technikum. Zdecydowała się na profil ekonomiczny, ponieważ chciała uzyskać dyplom zawodowy technika ekonomisty.

Podczas nauki odbywała praktyki zawodowe w biurze księgowym i tuż po zdaniu egzaminu zawodowego zdecydowała, że chce pracować jako księgowa. Złożyła aplikację na stanowisko w biurze rachunkowym i została przyjęta do pracy, w której poznała Alę i Martę.

KWALIFIKACJA

Świadectwo ukończenia
ośmioletniej szkoły podstawowej

KWALIFIKACJE

Świadectwo dojrzałości

Technik ekonomista